Jump to Navigation

Władze Oddziału

Zarząd
Prezes - Andrzej Polewczyński
Wiceprezes OKP ds. Strategicznych Anna Beata Kwiatkowska
Wiceprezes OKP ds. Nauki - Piotr Wiśniewski 
Wiceprezes OKP ds. Edukacji - Jerzy Kowalik
Wiceprezes OKP ds. Działalności Gospodarczej - Ewa Ankiewicz-Jasińska
Wiceprezes OKP ds. Członkowskich - Piotr Kornacki
Skarbnik OKP - Piotr Woronowicz
Sekretarz OKP - Teresa Piotrowska-Cichocka
Członkowie Zarządu
Jerzy Białkowski
Wiesława Osińska
Krzysztof Skowronek

Komisja Rewizyjna
przewodniczący Piotr Ablewski
sekretarz Sławomir Kryś 
członek Komisji Krzysztof Czarkowski

Sąd Koleżeński
przewodniczacy Michał Szymczak
wceprzewodniczacy Jacek Kobus
członek Sądu Piotr Bała

Nasi delegaci na XIV Zjazd Delegatów PTI w dniu 27 maja 2023 roku

  1. Janusz Dorożyński - członek honorowy
  2. Anna Beata Kwiatkowska
  3. Wiesława Osińska
  4. Teresa Piotrowska-Cichocka
  5. Andrzej Polewczyński
  6. Piotr Woronowicz

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut