Jump to Navigation

Władze Oddziału

Zarząd
Prezes - Anna Beata Kwiatkowska
Wiceprezes OKP ds. Działalności Gospodarczej - Ewa Ankiewicz-Jasińska
Wiceprezes OKP ds. Nauki - Piotr Bała
Wiceprezes OKP ds. Edukacji - Jerzy Kowalik
Wiceprezes OKP ds. Członkowskich - Sławomir Kryś
Skarbnik OKP - Piotr Woronowicz
Sekretarz OKP - Teresa Piotrowska-Cichocka
Członkowie Zarządu
Piotr Kornacki
Wiesława Osińska
Andrzej Polewczyński
Krzysztof Skowronek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Piotr Ablewski
Sekretarz - Janusz Popielewski
Członek Komisji - Andrzej Neubauer

Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Michał Szymczak
Wiceprzewodniczący - Jacek Kobus
Członek Sądu - Teresa Kordas

Nasi delegaci na XIII Zjazd Delegatów PTI w dniu 27 czerwca 2020 roku

  1. Ewa Ankiewicz-Jasińska
  2. Piotr Bała
  3. Janusz Dorożyński
  4. Anna Beata Kwiatkowska
  5. Wiesława Osińska

 

 

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut