Jump to Navigation

O PTI

W 2011 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne obchodziło 30 lecie istnienia. Statutowym celem Towarzystwa jest popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenie metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej. Swoją działalnością dąży do podnoszenia wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływuje w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką.

Odział Kujawsko-Pomorski PTI został powołany na wniosek współpracujących ze sobą Kół: Bydgoskiego i Toruńskiego, 3 czerwca 2006 roku podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Warszawie. 1 lipca 2006 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu miało miejsce I Walne Zgromadzenie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, na którym powołano władze oddziału.

Ważne dokumenty

Statut PTI

Kodeks zawodowy informatyków PTI
Deklaracja członkowskaMain menu 2

Article | by Dr. Radut