Jump to Navigation

O PTI

„Jak rozkoszne jest towarzystwo wspaniałomyślnych ludzi, którzy nie zwracają uwagi na drobnostki, a mają otwarte oczy na to, co w otaczającym ich świecie jest dobre i wartościowe!"

Van Wyck Brooks

Statutowym celem Towarzystwa jest popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenie metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej. Swoją działalnością dąży do podnoszenia wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływuje w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką.

Jak to się zaczęło...

Koło Bydgoskie PTI

20 kwietnia 2004 roku odbyło się zebranie załozycielskie Bydgoskiego Koła PTI. W tajnym głosowaniu wybrany został Zarząd złożony z pięciu członków, następnie wybrana została przewodniczaca i sekretarz koła. Przewodniczącą Koła została kol. Izabela Rojek. 

Koło Toruńskie PTI.

Zebranie inicjujące powstanie Koła Toruńskiego PTI przy Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyło się 10.01.2002 roku o godzinie 17.00. Swoją obecnością zaszczycili: członkini Zarządu Głównego PTI Alicja Myszor oraz prezes PTI Zdzisław Szyjewski.

Na tym spotkaniu wolę założenia koła wyrazili członkowie-założyciele: Maria Berndt-Schreiber - inicjatorka powstania koła, Piotr Bała, Adam Jakubowski, Jacek Kobus, Grzegorz Korzeniewski, Andrzej Kurpiel, Anna Beata Kwiatkowska, Jerzy Ludwichowski, Andrzej Neubauer, Mariusz Piwiński, Andrzej Polewczyński, Krzysztof Skowronek, Krzysztof Wiśniewski, Danuta Zaremba. Przewodniczącą Koła została Anna Beata Kwiatkowska.

23 stycznia 2002 roku podczas obrad Zarządu Głównego PTI w Warszawie podjęto jednogłośnie uchwałę o utworzeniu Koła Toruńskiego PTI. Obecnie koło liczy 42 członków.

Odział Kujawsko-Pomorski PTI został powołany na wniosek współpracujących ze sobą Kół: Bydgoskiego i Toruńskiego, 3 czerwca 2006 roku podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Warszawie. 1 lipca 2006 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu miało miejsce I Walne Zgromadzenie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, na którym powołano władze oddziału. Prezesem Oddziału została wybrana Anna Beata Kwiatkowska.

Więkcej o historii Oddziału:

XXX Lat PTI

Roczek Koła Toruńskiego PTI

Ważne miejsca:

Statut PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne

 Main menu 2

Article | by Dr. Radut