Jump to Navigation

Aktualności

Próbna matura z informatyki

nasz Oddział wspólnie z Pracownią Metodyki Nauczania Informatyki UMK w Toruniu od 2011 roku organizuje próbną maturę z informatyki. W tym roku szkolnym odbędzie się ona w dniu 11 stycznia 2024 roku i jak zwykle mogą do niej przystąpić wszystkie chętne szkoły w Polsce. Udział w maturze jest bezpłatny.
Nauczycieli, którzy chcą, aby ich uczniowie wzięli udział w tej  próbie, prosimy o zarejestrowanie się na stronie https://edu-info.mat.umk.pl Prosimy o rozpropagowanie informacji o maturze w Państwa środowisku.


Spotkanie wigilijne OKP PTI 2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy, dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i tradycyjnie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w sobotę, 16 grudnia 2023 roku, o godzinie 11.45 w sali konferencyjnej WMiI UMK, ul. Chopina 12/18. Tradycyjnie, mamy zaplanowany temat  wykładu||referatu||warsztatu||prezentacji||zabawy - w czasie naszego spotkania. W bieżacym roku tematem jest "Robotyka dla wszystkich". Prowadzącym temat będzie nasz Kolega Damian Kurpiewski. Mile widziane są wszelkie świąteczne pomysły związane zaproponowanym tematem oraz pomysły dodatkowe. 

Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie chęci przybycia na spotkanie via e-mail (ap@mat.umk.pl) do poniedziałku 11 grudnia 2023.


XIX Konferencja Informatyka w Edukacji, IwE2023

Sukcesem zakończyła się kolejna edycja konferenci Informatyka w Edukacji.
Motyw przewodni XIX konferencji Informatyka w Edukacji, IwE2023 to:

Edukacja informatyczna - wyzwania współczesnego świata.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie konferencji.


Oddział Kujawsko-Pomorski - wyróżnienia 2023 

 • Kol. Anna Beata Kwiatkowska - złota odznaka PTI
 • Kol Piotr Bała - srebrna odznaka PTI
 • Kol. Andrzej Polewczyński - srebrna odznaka PTI
 • Kol. Krzysztof Skowronek - srebrna odznaka PTI
 • Kol Maria Berndt-Schreiber - brązowa odznaka PTI

Odznaka PTI jest wyróżnieniem nadawanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego osobom szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! 


Walne  Zgromadzenie Delegatów na XIV Zjeździe PTI 

W dniu 27.05.2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów na XIV Zjeździe PTI. 
kol. Anna Beata Kwiatkowska została wybrana do Zarządu Głownego PTI, gdzie pełni funkcję wiceprezesa ds. Edukacji. 

Serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów!


Nowe władze oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Walne Zgromadzenie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego wybrało w dniu 1 kwietnia 2023 roku nowe władze Oddziału oraz delegatów na Zjazd Delegatów PTI, który odbędzie się w dniu 27 maja 2023 roku w Warszawie.

Zarząd
Prezes - Andrzej Polewczyński
Wiceprezes OKP ds. Strategicznych Anna Beata Kwiatkowska
Wiceprezes OKP ds. Nauki - Piotr Wiśniewski 
Wiceprezes OKP ds. Edukacji - Jerzy Kowalik
Wiceprezes OKP ds. Działalności Gospodarczej - Ewa Ankiewicz-Jasińska
Wiceprezes OKP ds. Członkowskich - Piotr Kornacki
Skarbnik OKP - Piotr Woronowicz
Sekretarz OKP - Teresa Piotrowska-Cichocka
Członkowie Zarządu
Jerzy Białkowski
Wiesława Osińska
Krzysztof Skowronek

Komisja Rewizyjna
przewodniczący Piotr Ablewski
sekretarz Sławomir Kryś 
członek Komisji Krzysztof Czarkowski

Sąd Koleżeński
przewodniczacy Michał Szymczak
wceprzewodniczacy Jacek Kobus
członek Sądu Piotr Bała

Nasi delegaci na XIV Zjazd Delegatów PTI w dniu 27 maja 2023 roku

 1. Janusz Dorożyński - członek honorowy
 2. Anna Beata Kwiatkowska
 3. Wiesława Osińska
 4. Teresa Piotrowska-Cichocka
 5. Andrzej Polewczyński
 6. Piotr Woronowicz

Wybranym życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz dużego wsparcia w działaniach ze strony wszystkich członków Oddziału i całego PTI. 


Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 1 kwietnia 2023 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które jest zwoływane w celu wybrania nowych władz Oddziału oraz pięciu delegatów na XIV Zjazd Delegatów PTI.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2023 roku w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15 na Wydziale Matematyki i Infromatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18 w sali konferencyjnej. Prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu i niezawodne przybycie.


Próbna matura z informatyki

nasz Oddział po raz kolejny wspólnie z Pracownią Metodyki Nauczania Informatyki organizuje  11 stycznia 2023 roku próbną maturę z informatyki dla uczniów i nauczycieli w całym kraju. Jest to dobry sprawdzin przed egzaminem dojrzałości. W tym roku czeka nas trudniejsze niż zwylke zadanie: przygotowujemy arkusze dla tzw. starej i nowej matury. Zapraszamy wszytskich uczniów, szkoły i nauczycieli do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zapisy dla opiekunów maturzystów oraz szczegółowe informacje znajdują się na moodle Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki WMiI UMK.


Zaproszenie na spotkanie wigilijne OKP PTI

Szanowne Koleżanki i Koledzy, dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i tradycyjnie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w sobotę, 17 grudnia 2022 roku, o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej WMiI UMK, ul. Chopina 12/18.

Tym razem świąteczny nastrój połączymy z wiedzą merytoryczną i praktyczną dotyczącą tworzenia kolorowych łańcuchów sieciowych na choinkę ;-). Poruszymy też najbardziej aktualną tematykę dotyczącą sieci bezprzewodowych i łączności światłowodowej. Bardzo dziękuję za pomysł i zaangażowanie w projekt naszym kolegom Piotrowi Bale, Sławkowi Krysiowi, Piotrowi Kornackiemu i Andrzejowi Polewczyńskiemu i zapraszamy wszystkich do włączenia się.

Mamy nadzieję, że to przedświąteczne spotkanie pozwoli nam również na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych. Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 30 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane wszelkie świąteczne pomysły. Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia na spotkanie via e-mail (aba@mat.umk.pl) do poniedziałku 12 grudnia 2022.


Konkurs Informatyczny Bóbr

 
zapraszamy uczniów, nauczycieli i szkoły do wzięcia udziałału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr. Oddziała Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest współorganizatorem tego wydarzenia razem z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic SA.
Szcegóły o konkursie znajdują się na stronie bobr.edu.pl.

Otwarte seminarium Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki 

 
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na otwarte seminarium Pracowni Nauczania Informatyki we wtorek 22 października 2022 roku w godz. 14:15 - 15:45 w Sali Konferencynej WMiI, które poprowadzi Bartosz Bieganowski na temat:
 
Cyberbezpieczeństwo – o czym się mówi, a o czym powinno się mówić w szkole i nie tylko...
 
W ramach referatu przypomnimy po krótce zapisy nowej podstawy programowej z informatyki dotyczące cyberbezpieczeństwa i omówimy zagadnienia przekazywane na lekcjach w szkole. Następnie przedstawimy obecne zagrożenia i sposoby zabezpieczenia się przed nimi. W trakcie referatu będą zaprezentowane liczne przykłady zagrożeń, w tym praktyczne demonstracje wybranych konkretnych ataków na internautów.

Konkurs GEEK - zaproszenie

Przed nami III edycja konkursu GEEK. Oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas wręczania nagród w Campusie Google w Warszawie 10 września 2022 r. Była to wyjątkowa uroczystość, dużo się działo i będziemy długo ją wspominać.

W tej edycji zespoły będą liczyły od 2 do 4 osób, a prace będą przesyłane od 1 lutego do 1 marca 2023 r. Czas szybko leci, więc warto już tworzyć zespoły. Na stronie konkursu można już zaglądać do terminarza, można także pobrać plakat i ulotkę o konkursie.

III edycja ogólnopolskiego KONKURSU GEEK będzie realizowana w szerszej formie. Pragniemy, aby był to wspólny projekt polegający na wsparciu zespołów konkursowych – czyli uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez członków PTI i Ekspertów Sektorowej Rady ds. Informatyki podczas trwania tej edycji Konkursu – czyli od września do marca roku szkolnego 2022/2023.

Wsparcie merytoryczne polegać będzie na organizowaniu webinariów, konsultacji, spotkań on-linowych dla uczniów i nauczycieli, którzy wyrazili chęć przystąpienia do konkursu i będą potrzebować jakiejkolwiek pomocy. Złożenie pracy konkursowej nie będzie jednak czynnikiem obowiązkowym korzystania ze wsparcia, będzie ono dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli bądź uczniów. Korzystanie ze wsparcia nie będzie miało też żadnego wpływu na ocenę prac, gdyż komisja jurorów jest zupełnie niezależnym organem.

Na stronie Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI (SIS) będą podane informacje o organizowanych webinariach. Podany jest także kontakt do Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego konkursu GEEK, która będzie koordynować prace i współpracować z Ekspertami PTI tak, aby mogli wspierać merytorycznie Zespoły Konkursowe w zależności od podanego problemu. Webinaria prowadzone przez SIS będą dotyczyć różnych obszarów wykorzystania narzędzi informatycznych w szkole. Zapraszamy!


XVIII edycja konferencji "Informatyka w Edukacji", IwE2022

Gorąco zapraszamy Państwa na XVIII konferencję "Informatyka w Edukacji", IwE2022, która odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2022 roku. Konferencja powraca do trybu stacjonarnego i jak zwykle odbędzie się w Toruniu.

Tematem przewodnim IwE2022 jest: Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości

Wykłady, referaty i warsztaty będą skupione na dwóch ważnych aktualnie obszarach działań podejmowanych przez edukacyjne środowisko informatyków:

 • przygotowaniu nauczycieli,
 • metodyce zajęć w laboratoriach przyszłości.

Szczegółowe informacje o konferencji, możliwość rejestracji, przesyłanie propozycji wystąpień i warsztatów oraz informacje dla Sponsorów są dostępne na stronie: http://iwe.mat.umk.pl.


Próbna matura z informatyki - 14 stycznia 2022 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i maturzystów do uczestniczenia w próbnej maturze z informatyki, która odbędzie się 14 stycznia 2022 roku o godzinie 9.00. Próbna matura z informatyki jest organizaowana po raz jedenasty dla wszytskich chętnych uczniów w kraju, a jej organizatorami są Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu.

Opiekunów maturzystów prosimy o wczęśniejsze zrejestrowanie się w serwisie Matura z informatyki. Znajdą tam Panstwo szczegółowe informacje. W serwisie są również dostepne arkusze zadań z poprzednich matur, które mogą być przydatne przy przygotowaniu uczniów do matury.


Wigilijna Wirtualna Akademia Informatyki (WAI) 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na zdalne spotkanie wigilijne połączone z kolejnym wykładem otwartym WAI, który odbędzie się 16 grudnia 2021 roku o godzinie 17.30wirtualnym pokoju WAI (warto wcześniej zainstalować aplikację Cisco WebexMeetings).

Plan spotkania (jak zwykle):

17.30 - 18.00    Wigilijna pogawędka i życzenia - naszym Gościem będzie były Prezes PTI, Włodzimierz Marciński, dyskusja skupi się wokół promocji sukcesów polskich informatyków na świecie.
18.00 - 18.45   Wykład: Piękno ograniczeń - jak twórcy gier wideo przekraczali ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, dr Paweł SchreiberUKW
18.45 - 19.15   Dyskusja

O wykładzie:

Ograniczenia techniczne są najczęściej postrzegane jako wielki  problem dla twórców gier i aplikacji komputerowych. Jak przy niskiej rozdzielczości i kilku kolorach na krzyż tworzyć fascynujące obrazy? Jak zmieścić na dyskietce ogromny świat, który gracz będzie mógł zwiedzać miesiącami? Takie ograniczenia mogą paraliżować, ale mogą też pobudzać kreatywność. Przyjrzymy się kilku przykładom tego, jak ograniczenia sprzętowe stawały się w rękach sprawnych artystów i  programistów zaletą, a nie ciężarem - taktem, nie wędzidłem.

O wykładowcy:

dr Pawel Schreiber - anglista, adiunkt w Katedrze Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Badacz i krytyk gier wideo (pisujący o nich m.in. w miesięczniku Pixel i na portalu culture.pl), współautor programu specjalizacji Gamedec-badanie i projektowanie gier na UKW, członek rady programowej Fundacji Indie Games Polska, wspierającej polskich twórców gier niezależnych.    

  

Oddział Kujawsko-Pomorski - wyróżnienia

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 11 września 2021 roku, z rekomendacji naszego Oddziału, do grona członków honorowych został przyjęty nasz Kolega dr Janusz Dorożyński. Przeczytaj: Nowo wybrani Członkowie Honorowi PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne

Ponadto, podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informatycznego i 40-lecia PTI za zasługi dla Towarzystwa zostali wyróżnieni:

 • Kol. Anna Beata Kwiatkowska - srebrna odznaka PTI
 • Kol. Piotr Bała - brązowa odznaka PTI
 • Kol. Andrzej Polewczyński - brązowa odznaka PTI
 • Kol. Krzysztof Skowronek - brązowa odznaka PTI

Więcej informacji o tym wydarzeniu można przeczytać na stronie PTI.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!


Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 40-lecia PTI

KONFERENCJA – WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ – KONCERT – BANKIET

Cieszymy się, że już 10 września będziemy mogli spotkać się w gronie członków i sympatyków PTI podczas Wielkiej Gali. Uroczystość odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w godz. 16‑23.

Program jest bardzo bogaty – rozpoczynamy sesją na temat TRANSHUMANIZMU, podczas której chcemy odpowiedzieć na pytanie: Czy informatyka i technologia pomoże człowiekowi, wynosząc go na kolejny poziom rozwoju, czy może maszyny wkrótce nas zastąpią, a algorytmy zdobędą niemal całkowitą kontrolę nad naszym zachowaniem?

Na transhumanizm spojrzymy m.in. z perspektywy filozoficznej i społecznej. Wykład poprowadzą: Joanna Mysona-Byrska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz Ada Florentyna Pawlak, wiceprezeska TEFT (Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki), wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Akademia Leona Koźmińskiego). W panelu dyskusyjnym ścierać się będą rozmaite perspektywy – informatyków, praktyków biznesu, naukowców i przedstawicieli nauk społecznych. Do dyskusji zaprosiliśmy Jacka Jaśtala (Politechnika Krakowska), Romana Szweda (Atende), Jacka Łęgiewicza (Samsung), Adriana Kapczyńskiego (Politechnika Śląska, PTI), Bartłomieja Śnieżyńskiego (AGH) oraz Szymona Płotkę (Sano Center). Panel merytorycznie pomógł przygotować Oddział Małopolski PTI.

Obrady śledzić można będzie także zdalnie – pod linkiem: https://youtu.be/-B1-61XvuRo

W drugiej części Wielkiej Gali zaplanowaliśmy wręczanie odznaczeń i wyróżnień z okazji jubileuszu 40‑lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.  Po tej części uroczystości zakończymy transmisję. Goście zgromadzeni w Filharmonii Narodowej będą mieli okazje wysłuchać koncertu orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej, która zagra utwory filmowe Wojciecha Kilara. Zwieńczeniem wieczoru będzie bankiet.

Szczegółowy program uroczystości oraz sylwetki prelegentów znaleźć można na stronie: https://sdsi.pl/gala


Wirtualna Akademia Informatyki - zaproszenie na trzeci wykład

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejny otwarty dla wszystkich chętnych wykład WAI, który odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 17.30 w wirtualnym pokoju WAI (warto wcześniej zainstalować aplikację Cisco WebexMeetings).

Plan spotkania (jak zwykle):

17.30 - 18.00   Pogawędka przy wirtualnej kawie 
18.00 - 18.45   Wykład:  Superkomputery i obliczenia równoległe, prof. dr hab. Piotr BałaICM
18.45 - 19.15   Dyskusja

Superkomputery stają się istotnym elementem pracy naukowej, coraz częściej wykorzystywane są także w zastosowaniach praktycznych – na przykład do składowania i analizy danych z sieci społecznościowych, czy jako ważne narzędzie projektowania nowych urządzeń zarówno tych dużych jak samoloty czy samochody, jak też tych mniejszych. Współczesne komputery, także te wykorzystywane w zastosowaniach domowych wykorzystują wiele procesorów, każdy z procesorów składa się z wielu rdzeni obliczeniowych. Programowanie takich komputerów wymusza stosowanie nowych technik programowania oraz nowych narzędzi i algorytmów. Kluczowym problemem jest jednoczesne wykorzystanie wielu procesorów (rdzeni obliczeniowych) do rozwiązania danego problemu. Na warsztatach przybliżymy uczestnikom na czym polega programowanie równoległe – programowanie wykorzystujące wiele procesorów. Na prostych przykładach pokażemy jak stworzyć algorytm równoległy i z jakimi problemami się to wiąże. Przykłady zostaną zilustrowane poprzez wykonanie przez uczestników równoległych aplikacji. W dalszej kolejności pokażemy jak algorytmy równoległe zapisać w postaci programu i uruchomić na superkomputerze. Opowiemy o najważniejszych narzędziach wykorzystywanych do programowania równoległego oraz przedstawimy dlaczego nie jest to takie proste.

O wykładowcy: prof. dr hab. Piotr Bała

na portalu ResearchGate

Google Scholar
Prof. Piotr Bała, jest zatrudniony na stanowisku profesora w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 roku ukończył studia fizyczne na UMK w Toruniu uzyskując tytuł najlepszego absolwenta UMK. W 1993 w Instytucie Fizyki UMK obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską (promotor prof. B. Lesyng z IFD UW), a w 2000 rozprawę habilitacyjną dotyczącą teoretycznych badań dynamiki procesu tunelowania. W roku 2015 uzyskał tytuł profesora (dziedzina nauk technicznych). PO studiach pracował w Instytucie Fizyki UMK a w latach 2000 - 2013 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, w tym 10 lat na stanowisku profesora UMK. Był kierownikiem Zakładu Obliczeń Równoległych i Rozproszonych. W kadencji 2009-2012 pełnił funkcję prodziekana WMiI ds. informatycznych, wcześniej był pełnomocnikiem dziekana WMiI. Od 2007 pracuje w ICM UW początkowo na ½ etatu, od2013 na cały etat. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku inżynieria obliczeniowa Główne zainteresowania naukowe dotyczą obecnie programowania równoległego i rozproszonego. Najważniejsze osiągnięcia w zakresie informatyki dotyczą opracowania biblioteki PCJ do programowania równoległego w Javie i jej zastosowaniu do zrównoleglenia szeregu aplikacji, w tym bioinformatycznych. Wcześniejsze prace dotyczyły rozwoju systemu gridowego UNICORE i jego zastosowania w symulacjach biofizycznych oraz w medycynie. Zainteresowania badawcze obejmują także tematykę dotycząca wyszukiwania i wizualizacji informacji naukowej oraz metod modelowania reakcji enzymatycznych czy efektów kwantowych w układach molekularnych. Ostatnie tematy były mocno eksploatowane w okresie przed habilitacją. Prof. Piotr Bała jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (w przeważającej większości z listy filadelfijskiej) i ponad 20 publikacji w języku polskim, w tym publikacji dotyczących nowoczesnych metod nauczania informatyki na poziomie szkoły średniej. Ponad 90 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych powstało po habilitacji. Prof. Piotr Bała jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, był członkiem założycielem Toruńskiego Koła PTI oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTI. Jest wice-przewodniczącym Kujawsko Pomorskiego Oddziału PTI, członkiem Rady Naukowej PTI, był członkiem Zarządy Głównego PTI.


Wirtualna Akademia Informatyki - zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejny otwarty dla wszystkich chętnych wykład WAI, który odbędzie się 4 lutego 2021 roku o godzinie 17.30 w wirtualnym pokoju WAI (warto wcześniej zainstalować aplikację Cisco WebexMeetings).

Plan spotkania (jak zwykle):

17.30 - 18.00   Pogawędka przy wirtualnej kawie - tym razem gościmy Prezesa PTI kol. Wiesława Paluszyńskiego
18.00 - 18.45   Wykład:  Praktyczne zastosowania AI. Jak stworzyć własnego wirtualnego asystenta?, Bartosz BazińskiSentiOne
18.45 - 19.15   Dyskusja

Przeczytaj o wykładzie i o wykładowcy.

Próbna matura z informatyki - 29 stycznia 2021 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i maturzystów do uczestniczenia w próbnej maturze z informatyki, która odbędzie się 29 stycznia 2021 roku o godzinie 9.00. Próbna matura z informatyki jest organizaowana po raz jedenasty dla wszytskich chętnych uczniów w kraju, a jej organizatorami są Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu.

Opiekunów maturzystów prosimy o wczęśniejsze zrejestrowanie się w serwisie Matura z informatyki. Znajdą tam Panstwo szczegółowe informacje. W serwisie są również dostepne arkusze zadań z poprzednich matur, które mogą być przydatne przy przygotowaniu uczniów do matury.


Spotkanie wigilijne - inauguracja Wirtualnej Akademii Informatyki

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI na spotkanie wigilijne połączone z inauguracją nowej inicjatywy naszego Oddziału pod nazwą Wirtualna Akademia Informatyki (WAI). W ramach WAI będą odbywały się wykłady dotyczące najbardziej aktualnych tematów informatycznych. Będzie to również okazja do spotkań towarzyskich i dyskusji. Spotkania będa odbywały się w trybie zdalnym synchronicznym mniej więcej raz w miesiącu w wirtualnym pokoju WAI.

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 17.30. Wykładowcą będzie nasz kolega Piotr Ablewski, który wygłosi wykład pod tytułem Eksploracja danych – na pograniczu nauki i inżynierii.

Przeczytaj o wykładzie inauguracyjnym i o wykładowcy

Więcej informacji, w tym adres do pokoju wirtualnego WAI i zapowiedź kolejnych wykładów można znaleźć na stronie WAI. Na spotkaniu wigilijny mile widziane jest tło świąteczne i czapka Mikołaja ;-)


Godzina Kodowania

6-13 grudnia 2020 to Tydzień Edukacji Informatycznej - zapraszamy dzieci, rodziców, babcie, dziadków do uczestniczenia w godziny kodowania!

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

W dniach dniach 9-13 listopada 2020 roku odbyły się zawody polskiej edycji Konkursu Informatycznego Bóbr. Oddział Kujawsko-Pomorski jest współorganizatorem konkursu wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Na stronie bobra można znaleźć treści zadań, rozwiązania wraz z komentarzem metodycznym z obecnej  i poprzednich edycji.

XVII Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2020

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współtworzenia XVII Konferencji "Informatyka w Edukacji", IwE2020, która odbędzie się w dniach 22-25 września 2020 roku. Temat przewodni IwE2020: Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa. Kształcenie na odległość

Ta edycja jest wyjątkowa: odbędzie się w całości przez Internet, uczestnictwo w niej jest darmowe i konferencja otwiera się na wszystkie instytucje, uczelnie wyższe, szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. Szczegółowe informacje, możliwość rejestracji i zgłaszanie wykładów, referatów i warsztatów, znajdują się na stronie: https://iwe.mat.umk.pl/

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które jest zwoływane w celu wyboru nowych władz Oddziału oraz pięciu delegatów na XIII Zjazd Delegatów PTI.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2020 roku  w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Uprzejmie prosimy o upewnienie się o aktualności Państwa adresów mailowych w bazie PTI. Jeśli otrzymują Państwo informacje z naszej listy dyskusyjnej pti-okp@man.torun.pl, to znaczy, że adres jest aktualny. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt  z Wiceprezesem ds. Członkowskich kol. Sławomirem Krysiem (slawek@borytucholskie.pl) w celu dokonania aktualizacji.

XIII Zjazd Delegatów PTI

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 2 maja 2020 roku ustepujący Zarząd Główny PTI podjął Uchwałę Zjazdową. Do 6 czerwca 2020 roku jesteśmy zobowiązani przeprowadzić w Oddziale wybory nowych władz Oddziału i delegatów na XIII Zjazd Delegatów PTI. Jest on zaplanowany na 27 czerwca 2020 roku, a organizowany w celu wybrania nowych władz i Prezesa Towarzystwa. Wszystkie te spotkania odbędą się w trybie zdalnym.

W sobotę, 9 maja 2020 roku spotyka się Zarząd naszego Oddziału. Ustalimy wtedy szczegóły plan działania i niezwłocznie go Państwu przekażemy. Tymczasem zachęcamy Państwa do przemyśleń nad kandydatami do nowych władz oraz kogo wydelegujemy na XIII Zjazd PTI.

Próbna matura z informatyki

Kolejna próbna matura z informatyki odbędzie się 8 stycznia 2020 roku. Serwis maturalny został przeniesiony pod nowy adres: https://edu-info.mat.umk.pl/.
Nauczycieli zainteresowanych maturą prosimy o zarejestrowanie się i zapisanie do kursu: Próbna matura z informatyki 2019/20 - dla nauczycieli. W serwisie są dostępne archiwalne zestawy zadań z matury próbnej, które mogą posłużyć do przygotowania uczniów do matury.

Godzina Kodowania

9-15 grudnia 2019 to tydzień kodowania - zapraszamy dzieci, rodziców, babcie, dziadków do uczestniczenia w godziny kodowania!

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

W dniach dniach 12-15 listopada 2019 roku odbyły się zawody polskiej edycji Konkursu Informatycznego Bóbr. Oddział Kujawsko-Pomorski jest współorganizatorem konkursu wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Na stronie bobra można znaleźć treści zadań, rozwiązania wraz z komentarzem metodycznym z obecnej  i poprzednich edycji.

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji"

W dniach dniach 25-27 czerwca 2019 roku odbyła się na WMiI w Toruniu XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji". Temat przewodnim IwE2019 brzmiał: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Zapraszamy do zapozanania się z materiałami konferencyjnymi i relacja zdjęciową.

Próbna matura 2019

8 stycznia 2019 roku po raz dziewiąty została zorganizowana przez nasz Oddział, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDNpróbna matura z informatyki dla maturzystów z całego kraju. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.

W organizację tego wydarzenia byli bardzo zaangażowani: kol. Krzysztof Skowronek, kol. Piotr Kornacki, kol. Andrzej Polewczyński, kol. Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, kol. Danuta Korman, kol. Anna Beata Kwiatkowska, kol. Mirosława Firszt, kol. Michał Szymczak, kol. Damian Kurpiewski  - bardzo dziekujemy. Seredcznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłaczyć się do tej cennej inicjatywy w przyszłym roku. O tej inicjatywie można było znaleźć informacje m.in na stronie PTI.

Wręczenie statuetek PTI i spotkanie wigilijne członków i sympatyków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

W  środę, 19 grudnia 2018 roku, o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytety Mikołaja Kopernika (UMK) odbyło się spotkanie wigilijne członków i sympatyków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.

Wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej wręczono Statuetki PTI 70-lecia Polskiej Informatyki. Wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Główny PTI za zasługi dla rozwoju informatyki w Polsce. Otrzymali je z rąk wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego i Prezes Oddziału Anny Beaty Kwiatkowskiej: kol. Maria Berndt-Schreiber, kol. Piotr Bała i Pan Janusz Szczuka z Bydgoszczy. Wyróżniony statuetką został również Wydział Matematyki i Informatyki UMK, który od samego początku wspiera działania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI. Ta część uroczystości była połączona z wystąpieniami Laureatów. Kol. Maria Berndt Schreiber wygłosiła referat pod tytułem: "Czy W OGÓLE warto uczyć programowania?". Pan Janusz Szczuka przedstawił natomiast referat pod tytułem: "Systemy emerytalno-rentowe ZUS/KRUS, EMIR/Farmer. Biografia i przedsiębiorstwo ZETO Bydgoszcz". Druga część spotkania miała charakter towarzyski, związany z nadchodzącymi Świętami. Wśród serdecznych życzeń nie zabrakło wzruszeń, prezentów i humorystycznych akcentów.

 

Laureaci statuetek; od prawej: były dziekan WMiI UMK prof. Andrzej Rozkosz, obecny prodziekan WMiI UMK, prof. Stanisław Kasjan, prof. Piotr Bała, dr Maria Berndt-Schreiber, Pan Janusz Szczuka, Wiceprezes PTI dr Janusz Dorożyński, prezes OKP PTI dr Anna Beata Kwiatkowska, kol. Teresa Kordas - przedstawicielka Mikołajów.

    

Mikołaje: od prawej:Teresa Kordas, Karina Pokorska, Janusz Szczuka

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania; członkowie i sympatycy PTI

XIII edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr

W dniach 13-16 listopada 2018 roku odbyły się już po raz dwunasty w Polsce zawody Konkursu Informatycznego Bóbr organizowanego przez nasz Oddział, wspólnie w Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Do tegorocznej edycji przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły. Najwięcej uczniów wzięło udział z województwa mazowieckiego, następnie ze śląskiego i małopolskiego. Najpopularniejszą kategorią konkursu był tradycyjnie benjamin, choć w tym roku rekord popularności – względem poprzednich edycji – pobił junior oraz senior!

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie http://www.bobr.edu.pl.

Jubileuszowa edycja konferencji "Informatyka w Edukacji"

Gorąco zapraszamy Państwa na XV konferencję "Informatyka w Edukacji", IwE2018, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 roku w Toruniu. Jest to konferencja jubileuszowa, powiązana z 70-cio leciem informatyki w Polsce i będzie pełna niespodzianek))).
Tematem przewodnim IwE2018 jest: Myśl komputacyjnie!
W tym roku konferencja otwiera się na wszystkich nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach. Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin. Konferencja jest również okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w szerokim zakresie.

Szczegółowe informacje o konferencji, możliwość rejestracji, przesyłanie propozycji wystąpień i warsztatów oraz informacje dla Sponsorów są dostępne na stronie: http://iwe.mat.umk.pl.

Uroczyste zakończenie krajowej edycji Konkursu Informatyczego Bóbr 2017/18

16 marca 2018 roku w Auli wydziału Matematyki i Informtyki UMK o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Konkursu Informatycznego Bóbr. Nasz Oddział jest współorganizatorem tego konkursu wspólnie z WMiI UMK oraz firmą Learnetic S.A. Czynny udział w pracach organizacyjnych i merytorycznych mają kol. Sylwia Jędrzejewska oraz kol. Anna Beata Kwiatkowska.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie oraz do przyłączenia sie do prac organizacyjnych wszystkich członków Oddziału.

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 marca 2018 roku

W dniu 10 marca 2018 roku na WMiI w sali c106 o godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy wszytskich członków Oddziału do zgłaszania tematów, nowych inicjatyw, wniosków i uwag za pośrednictwem listy dyskusyjnej pti-okp@man.torun.pl.

Próbna matura 2018

9 stycznia 2018 roku po raz ósmy została zorganizowana przez nasz Oddział, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDNpróbna matura z informatyki dla maturzystów z całego kraju. W maturze wzięło udział ponad 2 tys. uczniów. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.

W organizację tego wydrzenia byli bardzo zaangażowani: kol. Krzysztof Skowronek, kol. Piotr Kornacki, kol. Andrzej Polewczyński, kol. Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, kol. Danuta Korman, kol. Anna Beata Kwiatkowska, kol. Mirosława Firszt, kol. Michał Szymczak, kol. Damian Kurpiewski  - bardzo dziekujemy. Seredcznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłaczyć się do tej cennej inicjatywy w przyszłym roku.

Zaproszenie na spotkanie wigilijne 21 grudnia 2017 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w czwartek, 21 grudnia 2017 roku, o godzinie 17.00 na WMiI UMK (Barek), ul. Chopina 12/18. Mamy nadzieję, że to przedświąteczne spotkanie pozwoli nam na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych.

Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 25 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane będą również śpiewniki z kolędami i inne pomysły))). Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia do 19 grudnia 2017.

Podczas spotkania będziemy mieli okazję wysłuchać prezentacji naszej Koleżanki Wiesi Osińskiej na temat:  Między nauką a sztuką.

I kilka słów o prezentacji: Wizualizacje które zachwycają, a przede wszystkim stanowią interfejs do eksploracji i analizy danych. Jedne rodzaje są znane bardziej, inne mniej. Dlaczego jedne wizualizacje są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne niż inne? Naszą uwagę przyciągają zwłaszcza fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone i abstrakcyjne formy graficzne. Tak czasami wyglądają wizualizacje sieciowe, które od ponad dekady są wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów w różnych obszarach życia.

W imieniu całego Zarządu Oddziału, Anna Beata Kwiatkowska

XII edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr

W dniach 13-16 listopada 2017 roku odbędą się już po raz dwunasty w Polsce zawody Konkursu Informatycznego Bóbr organizowanego przez nasz Oddział, wspólnie w Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Zapraszamy do uczestniczenia w konkursie uczniów, nauczycieli i szkoły.

Informacje o rejestracji i terminach konkursu dla uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych znajdują się na stronie http://www.bobr.edu.pl.

Po XIV Konferencji "Informatyka w Edukacji"

W dniach 27-29 czerwca 2017 roku odbyła się współorganizowana przez nasz Oddział XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2017. Uczestniczyło w niej około 300 nauczycieli szkolnych, akademickich i przedstawicieli instytucji związanych z edukacją informatyczną. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz fotorelacją z konferencji. Do sukcesu konferencji przyczyniła się wytężona praca wielu członków naszego Oddziału - gratulacje i podziękowania!

Szczegóły znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.

Po Walnym Zgromadzeniu

13 maja 2017 roku na WMiI odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Oddziału. Wybraliśmy nowy Zarząd i delegatów na Zjazd PTI.

Zarząd
Prezes - Anna Beata Kwiatkowska, Wiceprezes ds. Działalności Gospodarczej - Ewa Ankiewicz-Jasińska, Wiceprezes ds. Nauki - Piotr Bała, Wiceprezes ds. Edukacji - Jerzy Kowalik, Wiceprezes ds. Członkowskich - Sławomir Kryś, Skarbnik - Piotr Woronowicz, Sekretarz - Teresa Piotrowska-Cichocka, członkowie: Piotr KornackiWiesława OsińskaAndrzej PolewczyńskiKrzysztof Skowronek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Romuald Słupski, Wiceprzewodnicząca - Teresa Kordas, Członek Komisji Jacek Kobus

Sąd Koleżeński
Przewodniczący -  Michał Szymczak, Wiceprzewodnicząca Danuta Zaremba, Członek Sądu - Anna Zacharek
Delegaci na Zjazd PTI
Ewa Ankiewicz-Jasińska, Piotr Bała, Janusz Dorożyński, Anna Beata Kwiatkowska, Jerzy Ludwichowski, Wiesława Osińska,

Dziękujemy Członkom obecnym na Zgromadzeniu, gratulujemy wybranym Władzom i życzymy wszystkim wielu dobrych doświadczeń oraz satysfakcji z pracy na rzecz Towarzystwa w kolejnej kandencji.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego - deklaraja uczestnictwa

jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie  Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Uprzejmie prosimy wszystkich członków Oddziału o zadeklarowanie chęci lub braku możliwości uczestnictwa w Zgromadzenia za pośrednictwem formularza. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w Zgromadzeniu i  kandydowania do władz oraz na delegatów na Zjazd. Czas spotkania umilą nam niespodzianki i smaczny poczęstunek))).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które jest zwoływane w celu wyboru nowych władz Oddziału oraz delegatów na XII Zjazd Delegatów PTI.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15.

Wielkanoc 2017

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom oraz sympatykom Oddziału Kujawsko-Pomorskiego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt pełnych nadziei, refleksji, odpoczynku, radości, serdecznych spotkań i wiosennego nastroju.

XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE 2017, 27-29 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich do rejestracji oraz zgłaszania referatów, warsztatów i publikacji na XIV Konferencję Informatyka w Edukacji", IwE2017.
Tematem głównym konferencji jest w tym roku:

Powszechne kształcenie informatyczne - na start!

Szczegóły znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.

Tematem głównym konferencji jest w tym roku:

Powszechne kształcenie informatyczne - na start!

Szczegóły znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.

Uroczyste zakończenie Konkursu Informatycznego "Bóbr"

10 marca 2017 roku w Auli WMiI UMK odbyło sie uroczyste zakończenie XI edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr http://www.bobr.edu.pl. Konkurs ma na celu popularyzaję myślenia algorytmicznego i programowania wród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnychi i jest prowadzony juz przez 55 krajów świata http://www.bebras.org. Oddział Kujawsko-Pomorski jest organizacją wspierającą tę inicjatywę. Liczba uczniów biorących udział w Konkursie wzrasta z roku na rok. W edycji 2016/17 wzięło udzia:

XI Bóbr 2016/17    

Skrzat   

2678

Benjamin   

6018

Junior   

3538

Senior   

3628

Razem   

15 862

Konkurs jest rozwijany w Polsce z inicjatywy prof. Macieja M. Sysły. Współodpowiedzialna za przebieg Konkursu w Polsce jest kol. Anna Beata Kwiatkowska. W Komitecie organizacyjnym Konkursu aktywnie uczestniczy również kol. Sylwia Jędrzejewska.

Próbna matura z informatyki
Już po raz siódmy nasz Oddział wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki WMiI UMK organizował próbną maturę z informatyki. Zapraszono do uczestniczenia w niej wszystkie zainteresowane szkoły, nauczycieli i uczniów. W tym roku matura odbyłą się 13 stycznia. W serwisie maturalnym http://edu.rsei.umk.pl/edu_info zarejestrowało się 227 nauczycieli, zadeklarowano uczestnictwo w maturze ponad 3600 uczniów.

Aktywny udział w przygotowaniu matury brali nasze Koleżanki i Koledzy: Damian Kurpiewski, Krzysztof Skowronek, Sylwia Jędrzejewska, Piotr Kornacki, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Anna Beata Kwiatkowska, Mirosława Firszt, Andrzej Polewczyński,  Michał Szymczak

Zaproszenie na spotkanie wigilijne 20 grudnia 2016 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na spotkanie wigilijne, które odbędzie się we wtorek, 20 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.30 na WMiI UMK (odnowiony Barek), ul. Chopina 12/18. Mamy nadzieję, że to prrzedświąteczne spotkanie pozwoli nam na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych.

Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 25 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane będą również śpiewniki z kolędami i inne pomysły))). Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia.

W imieniu całego Zarządu Oddziału,
Anna Beata Kwiatkowska

Seminarium/konsultacje "Informatyka w nowej szkole"

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium/konsultacje dotyczące planowanych zmian w edukacji informatycznej. Seminarium jest organizowane przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki WMiI UMK, CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i doskonalenia Nauczycieli w Toruniu i  Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18

W programie spotkanie:

 • przyczyny zmian w edukacji informatycznej,
 • nowa siatka godzin,
 • metodyczne aspekty zmian,
 • podstawa  programowa z informatyki a zmiany strukturalne szkoły,
 • rola informatyki w nauczaniu innych przedmiotów,
 • informatyka na pierwszym etapie kształcenia,
 • przygotowanie nauczycieli do zmian w edukacji informatyvcznej,
 • dyskusja i pytania.

Spotkanie będą prowadzić:

Grażyna Szabłowicz Zawadzka (CKU TODMiDN, PTI, ZSMEiE), ElzbietaFigielska-Pezda, Beata Karwowska (ZS5 Toruń), Anna Beata Kwiatkowska (WMiI UMK, GiLA, RiE)

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa do 6 grudnia 2016 roku pod adresem m.informatyka@metodycy.torun.pl

Spotkanie członków OKP PTI i Sekcji ds. Edukcaji Informatycznej w Bydgoszczy

19 listopada 2016 roku, na zaproszenie naszej kol. Ewy Ankiewicz-Jasińskiej, mieliśmy przyjemność gościć w murach Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy.  Było to spotkanie członków OKP i Sekcji ds. Edukcji Informatycznej. Zrealizowaliśmy program spotkania z nadmiarem: była prezentacje o szkole, zwiedzanie pracowni i sal lekcyjnych, podziwianie zegara i panoramy Bydgoszczy z wieży szkolnej, dyskusje o edukacji informatycznej, o szkolnictwie zawodowym, pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera gościnności i... SAMOLOTY!

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z tego wydarzenia.

Pożegnanie naszego Kolegi, dra Bronisława Żurawskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, dra Bronisława Żurawskiego. Córce Katarzynie, która należy również do naszego Oddziału, oraz całej Rodzinie, składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Odeszła wybitna postać, zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego - Kolega Bronisław Żurawski był członkiem-założycielem PTI.

O Koledze Bronisławie Żurawskim:

Wiadomości UMK,
Portal historyczny PTI
Członkowie-założyciele PTI.

XIII Konferencja Informatyka w Edukacji

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w zmienionej, rozszerzonej formule organizacyjnej. Konferencja będzie trwała trzy pełne dni od 28 do 30 czerwca 2016 roku i złożą się na nią wykłady, referaty uczestników i warsztaty. Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK wspólnie z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego i kierowana głównie do do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykładowców akademickich, dyrektorów szkół i metodyków, decydentów, instytucji i firm związanych z edukacją.

Temat przewodni Konferencji: Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniówhttp://edu.rsei.umk.pl/iwe2016

Wielka Gala ŚDSI, połączona z Galą Jubileuszu 35 lecia PTI

2 czerwca 2016 r. odbędzie się  Wielka Gala ŚDSI, połączona z Galą Jubileuszu 35 lecia PTI. Uroczystości te są objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy i odbędą się w oranżerii Endorfina Pałacyku Zamoyskich w Warszawie przy ul. Foksal 2 o godz 18:30. Gośćmi uroczystości będą przede wszystkim członkowie PTI. http://www.sdsi.pti.org.pl

XII Konferencja Informatyka w Edukacji

Nauczyciel - przewodnik i twórca to motyw przewodni dwunastej już Konferencji "Informatyka w Edukacji" (IwE2015), która odbędzie się w tym roku w dniach 30 czerwca i 1 lipca w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

XII edycja Konferencji jest wyjątkowa - szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://edu.rsei.umk.pl/iwe2015. Zapraszamy do rejestracji, zgłaszania autorskich warsztatów i przygotowania publikacji. Zachęcamy również do pełnego uczestnictwa w 'odwróconej konferencji'.

 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada co roku na 17 maja. Wokół tej daty w Polsce od marca do czerwca odbywają się istotne spotkania informatyczne: debaty, konferencje popularyzacyjno-edukacyjne, konkursy i spotkania towarzyskie. Hasło tegorocznych obchodów, Telecommunications and ICTs: drivers of innovation, realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, takich jak nowe interfejsy użytkownika czy inteligentne miasta.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

 

OKP PTI na Festiwalu Nauki i Sztuki

W dniach 17-21 kwietnia 2015 odbył sięToruński Festiwalu Nauki i Sztuki. W programie Festiwalu znalazły się dwie imprezy, w których mieliśmy znaczący udział i które cieszyły sie ogromnym powodzeniem:

 1. Sekretne życie pikseli – wystawa interaktywna współorganizowana przez nasz Oddział.
 2. Razem z Zombie, Angry Bird i Flappy Bird, Elsą z Krainy Lodu i Wiewiórem z Epoki Lodowcowej bijemy rekord kodowania warsztaty współorganizowane przez członków naszego Oddziału.

W wystawie wzięły udział trzy zespoły zgłoszone przez naszych członków:

 • kol. Ewę Ankiewicz Jasińską - uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. z Bydgoszczy zaprezentowali roboty samodzielnie układające kostkę Rubika.
 • kol. Sławomira Krysia - uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi zaprezentowali piszącego robota.
 • kol. Macieja Kozińskiego - uczniowie Zespołu Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" w Toruniu zaprezentowali własnego autorstwa grę z kategorii 'interactivefiction' wg scenariusza 'Postępowanie w wypadku pożaru'.

W godzinie kodowania wzięło udział około 200 osób. Wszystkie, które wykonały postawione im zadania, otrzymały specjalne certyfikaty z pieczęcią festiwalu. Wystawa Sekretne życie pikseli pokazywała oprócz projektów uczniowskich, projekty przygotowane przez pracowników, doktorantów i studentów naszego wydziału.

Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w przygotowanie imprez festiwalowych serdecznie dziękujemy.

Na oficjalnej stronie festiwalu dostępne są zdjęcia z obu imprez informatycznych.

 

Nadzwyczajny Zjazd PTI

21 marca 2015 roku obradował w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd PTI. Zjazd został zwołany w  celu uchwalenia zmian w Statucie PTI oraz jego nowej Strategii.  W Zjeździe uczestniczyli Delegaci naszego Oddziału, niektórzy zdalnie. Zapraszamy do zapoznania się z nową Strategią Towarzystwa na lata 2015 - 2020 oraz ze Statutem https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/.

 

 

Spotkanie wigilijne

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTI oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w czwartek, 18 grudnia 2014 roku, o godzinie 17.15 na WMiI UMK, ul. Chopina 12/18. Mamy nadzieję, że to przedświąteczne spotkanie pozwoli nam na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych.

Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 25 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane będą również śpiewniki z kolędami i inne pomysły. Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia na spotkanie via e-mail do poniedziałku 15 grudnia 2014.

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut