Jump to Navigation

Superkomputery i obliczenia równoległe

Wykład: Superkomputery i obliczenia równoległe

Superkomputery stają się istotnym elementem pracy naukowej, coraz częściej wykorzystywane są także w zastosowaniach praktycznych – na przykład do składowania i analizy danych z sieci społecznościowych, czy jako ważne narzędzie projektowania nowych urządzeń zarówno tych dużych jak samoloty czy samochody, jak też tych mniejszych. Współczesne komputery, także te wykorzystywane w zastosowaniach domowych wykorzystują wiele procesorów, każdy z procesorów składa się z wielu rdzeni obliczeniowych. Programowanie takich komputerów wymusza stosowanie nowych technik programowania oraz nowych narzędzi i algorytmów. Kluczowym problemem jest jednoczesne wykorzystanie wielu procesorów (rdzeni obliczeniowych) do rozwiązania danego problemu. Na warsztatach przybliżymy uczestnikom na czym polega programowanie równoległe – programowanie wykorzystujące wiele procesorów. Na prostych przykładach pokażemy jak stworzyć algorytm równoległy i z jakimi problemami się to wiąże. Przykłady zostaną zilustrowane poprzez wykonanie przez uczestników równoległych aplikacji. W dalszej kolejności pokażemy jak algorytmy równoległe zapisać w postaci programu i uruchomić na superkomputerze. Opowiemy o najważniejszych narzędziach wykorzystywanych do programowania równoległego oraz przedstawimy dlaczego nie jest to takie proste.

 

prof. dr hab. Piotr Bała – życiorys naukowy

Prof. Piotr Bała, jest zatrudniony na stanowisku profesora w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 roku ukończył studia fizyczne na UMK w Toruniu uzyskując tytuł najlepszego absolwenta UMK. W 1993 w Instytucie Fizyki UMK obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską (promotor prof. B. Lesyng z IFD UW), a w 2000 rozprawę habilitacyjną dotyczącą teoretycznych badań dynamiki procesu tunelowania. W roku 2015 uzyskał tytuł profesora (dziedzina nauk technicznych). PO studiach pracował w Instytucie Fizyki UMK a w latach 2000 - 2013 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, w tym 10 lat na stanowisku profesora UMK. Był kierownikiem Zakładu Obliczeń Równoległych i Rozproszonych. W kadencji 2009-2012 pełnił funkcję prodziekana WMiI ds. informatycznych, wcześniej był pełnomocnikiem dziekana WMiI. Od 2007 pracuje w ICM UW początkowo na ½ etatu, od2013 na cały etat. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku inżynieria obliczeniowa Główne zainteresowania naukowe dotyczą obecnie programowania równoległego i rozproszonego. Najważniejsze osiągnięcia w zakresie informatyki dotyczą opracowania biblioteki PCJ do programowania równoległego w Javie i jej zastosowaniu do zrównoleglenia szeregu aplikacji, w tym bioinformatycznych. Wcześniejsze prace dotyczyły rozwoju systemu gridowego UNICORE i jego zastosowania w symulacjach biofizycznych oraz w medycynie. Zainteresowania badawcze obejmują także tematykę dotycząca wyszukiwania i wizualizacji informacji naukowej oraz metod modelowania reakcji enzymatycznych czy efektów kwantowych w układach molekularnych. Ostatnie tematy były mocno eksploatowane w okresie przed habilitacją. Prof. Piotr Bała jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (w przeważającej większości z listy filadelfijskiej) i ponad 20 publikacji w języku polskim, w tym publikacji dotyczących nowoczesnych metod nauczania informatyki na poziomie szkoły średniej. Ponad 90 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych powstało po habilitacji. Prof. Piotr Bała jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, był członkiem założycielem Toruńskiego Koła PTI oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTI. Jest wice-przewodniczącym Kujawsko Pomorskiego Oddziału PTI, członkiem Rady Naukowej PTI, był członkiem Zarządy Głównego PTI.

Więcej: na Research Gate oraz w Google ScholarMain menu 2

Page | by Dr. Radut