Jump to Navigation

Władze Oddziału

Zarząd
Prezes - Anna Beata Kwiatkowska
Wiceprezes OKP ds. Działalności Gospodarczej - Ewa Ankiewicz-Jasińska
Wiceprezes OKP ds. Nauki - Piotr Bała
Wiceprezes OKP ds. Edukacji - Jerzy Kowalik
Wiceprezes OKP ds. Członkowskich - Sławomir Kryś
Skarbnik OKP - Piotr Woronowicz
Sekretarz OKP - Teresa Piotrowska-Cichocka
Członkowie Zarządu
Piotr Kornacki
Wiesława Osińska
Andrzej Polewczyński
Krzysztof Skowronek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Romuald Słupski
Wiceprzewodnicząca - Teresa Kordas
Członek Komisji - Jacek Kobus

Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Michał Szymczak
Wiceprzewodnicząca - Danuta Zaremba
Członek Sądu - Anna ZacharekMain menu 2

Page | by Dr. Radut