Jump to Navigation

Aktualności

XVII Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2020

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współtworzenia XVII Konferencji "Informatyka w Edukacji", IwE2020, która odbędzie się w dniach 22-25 września 2020 roku. Temat przewodni IwE2020: Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa. Kształcenie na odległość

Ta edycja jest wyjątkowa: odbędzie się w całości przez Internet, uczestnictwo w niej jest darmowe i konferencja otwiera się na wszystkie instytucje, uczelnie wyższe, szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. Szczegółowe informacje, możliwość rejestracji i zgłaszanie wykładów, referatów i warsztatów, znajdują się na stronie: https://iwe.mat.umk.pl/


Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które jest zwoływane w celu wyboru nowych władz Oddziału oraz pięciu delegatów na XIII Zjazd Delegatów PTI.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2020 roku  w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Uprzejmie prosimy o upewnienie się o aktualności Państwa adresów mailowych w bazie PTI. Jeśli otrzymują Państwo informacje z naszej listy dyskusyjnej pti-okp@man.torun.pl, to znaczy, że adres jest aktualny. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt  z Wiceprezesem ds. Członkowskich kol. Sławomirem Krysiem (slawek@borytucholskie.pl) w celu dokonania aktualizacji.


XIII Zjazd Delegatów PTI

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 2 maja 2020 roku ustepujący Zarząd Główny PTI podjął Uchwałę Zjazdową. Do 6 czerwca 2020 roku jesteśmy zobowiązani przeprowadzić w Oddziale wybory nowych władz Oddziału i delegatów na XIII Zjazd Delegatów PTI. Jest on zaplanowany na 27 czerwca 2020 roku, a organizowany w celu wybrania nowych władz i Prezesa Towarzystwa. Wszystkie te spotkania odbędą się w trybie zdalnym.

W sobotę, 9 maja 2020 roku spotyka się Zarząd naszego Oddziału. Ustalimy wtedy szczegóły plan działania i niezwłocznie go Państwu przekażemy. Tymczasem zachęcamy Państwa do przemyśleń nad kandydatami do nowych władz oraz kogo wydelegujemy na XIII Zjazd PTI.


Smutna wiadomość

Głęboko współczujemy naszemu Koledze prof. Piotrowi Bale z powodu śmierci Taty. Prof. Wacław Bała zmarł 13 marca 2020 roku.

Informacja ze srny UMK: dr hab. Wacław Bała był emerytowanym profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, długoletnim pracownikiem Instytutu Fizyki UMK. Wacław Bała urodził się 23 września 1937 r. na Pałukach - w Żninie. W czasie wojny wraz z rodzicami został wysiedlony na Wschód, po wojnie wrócił do Żnina, gdzie w 1955 r. skończył liceum. W latach 1955-60 studiował fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach rozpoczął pracę w toruńskim oddziale Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W 1970 r. obronił doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK, a w 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od początku lat 70. pracował w Instytucie Fizyki UMK, zajmując się fizyką ciała stałego. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie. Prowadził badania na cienkimi warstwami półprzewodnikowymi, a w szczególności ich własnościami elektrycznymi i optycznymi. Był w Polsce prekursorem wytwarzania cienkich warstw metodą wiązek molekularnych, do czego budował samodzielnie aparaturę i stanowiska pomiarowe. Z czasem zainteresowania badawcze rozszerzył na inne układy o zastosowaniach elektronicznych, w tym półprzewodniki polimerowe, stosowanie obecnie na przykład w telewizorach. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Najczęściej cytowane prace dotyczą własności cienkich warstw półprzewodnikowych. Co ciekawe, większość z nich powstała już po roku 2000. Wacław Bała zorganizował w Instytucie Fizyki UMK Zakład Mikroelektroniki. Z dużym zaangażowaniem zajmował się dydaktyką. Pod koniec lat 90, na potrzeby nowo utworzonej specjalizacji studiów stworzył, wraz z współpracownikami, pracownię fizycznych podstaw mikroelektroniki i pracownię miernictwa komputerowego. Prowadził zajęcia ze studentami, był opiekunem prac magisterskich, wypromował kilkunastu doktorów. Ostatnio obrona doktorska odbyła się zaledwie kilka miesięcy temu. Na początku lat 70. uczył fizyki w klasie uniwersyteckiej w II Liceum Ogólnokształcącym. Po zakończeniu pracy na UMK i przejściu na emeryturę nadal pracował naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajęcia ze studentami prowadził do 2019 r. Był również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Oprócz pracy zawodowej angażował się w działania społeczne. W roku 1980 uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ Solidarność w regionie toruńsko-bydgoskim. Udzielał się w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W latach 1996-1998 był radnym Rady Miasta Torunia. Przez ponad 20 lat redagował Informator Parafialny w parafii na Rybakach. Żonaty od 1963 r., wychował dwóch synów: starszy, z wykształcenia fizyk, obecnie informatyk jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, młodszy jest filozofem, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Próbna matura z informatyki

Kolejna próbna matura z informatyki odbędzie się 8 stycznia 2020 roku. Serwis maturalny został przeniesiony pod nowy adres: https://edu-info.mat.umk.pl/.
Nauczycieli zainteresowanych maturą prosimy o zarejestrowanie się i zapisanie do kursu: Próbna matura z informatyki 2019/20 - dla nauczycieli. W serwisie są dostępne archiwalne zestawy zadań z matury próbnej, które mogą posłużyć do przygotowania uczniów do matury.


Godzina Kodowania

9-15 grudnia 2019 to tydzień kodowania - zapraszamy dzieci, rodziców, babcie, dziadków do uczestniczenia w godziny kodowania!


Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

W dniach dniach 12-15 listopada 2019 roku odbyły się zawody polskiej edycji Konkursu Informatycznego Bóbr. Oddział Kujawsko-Pomorski jest współorganizatorem konkursu wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Na stronie bobra można znaleźć treści zadań, rozwiązania wraz z komentarzem metodycznym z obecnej  i poprzednich edycji.


XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji"

W dniach dniach 25-27 czerwca 2019 roku odbyła się na WMiI w Toruniu XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji". Temat przewodnim IwE2019 brzmiał: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Zapraszamy do zapozanania się z materiałami konferencyjnymi i relacja zdjęciową.


Próbna matura 2019

8 stycznia 2019 roku po raz dziewiąty została zorganizowana przez nasz Oddział, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN, próbna matura z informatyki dla maturzystów z całego kraju. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.

W organizację tego wydrzenia byli bardzo zaangażowani: kol. Krzysztof Skowronek, kol. Piotr Kornacki, kol. Andrzej Polewczyński, kol. Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, kol. Danuta Korman, kol. Anna Beata Kwiatkowska, kol. Mirosława Firszt, kol. Michał Szymczak, kol. Damian Kurpiewski  - bardzo dziekujemy. Seredcznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłaczyć się do tej cennej inicjatywy w przyszłym roku. O tej inicjatywie można było znaleźć informacje m.in na stronie PTI.


Wręczenie statuetek PTI i spotkanie wigilijne członków i sympatyków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

W  środę, 19 grudnia 2018 roku, o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytety Mikołaja Kopernika (UMK) odbyło się spotkanie wigilijne członków i sympatyków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.

Wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej wręczono Statuetki PTI 70-lecia Polskiej Informatyki. Wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Główny PTI za zasługi dla rozwoju informatyki w Polsce. Otrzymali je z rąk wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego i Prezes Oddziału Anny Beaty Kwiatkowskiej: kol. Maria Berndt-Schreiber, kol. Piotr Bała i Pan Janusz Szczuka z Bydgoszczy. Wyróżniony statuetką został również Wydział Matematyki i Informatyki UMK, który od samego początku wspiera działania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI. Ta część uroczystości była połączona z wystąpieniami Laureatów. Kol. Maria Berndt Schreiber wygłosiła referat pod tytułem: "Czy W OGÓLE warto uczyć programowania?". Pan Janusz Szczuka przedstawił natomiast referat pod tytułem: "Systemy emerytalno-rentowe ZUS/KRUS, EMIR/Farmer. Biografia i przedsiębiorstwo ZETO Bydgoszcz". Druga część spotkania miała charakter towarzyski, związany z nadchodzącymi Świętami. Wśród serdecznych życzeń nie zabrakło wzruszeń, prezentów i humorystycznych akcentów.

Laureaci statuetek; od prawej: były dziekan WMiI UMK prof. Andrzej Rozkosz, obecny prodziekan WMiI UMK, prof. Stanisław Kasjan, prof. Piotr Bała, dr Maria Berndt-Schreiber, Pan Janusz Szczuka, Wiceprezes PTI dr Janusz Dorożyński, prezes OKP PTI dr Anna Beata Kwiatkowska, kol. Teresa Kordas - przedstawicielka Mikołajów.

    

Mikołaje: od prawej:Teresa Kordas, Karina Pokorska, Janusz Szczuka

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania; członkowie i sympatycy PTI


XIII edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr

W dniach 13-16 listopada 2018 roku odbyły się już po raz dwunasty w Polsce zawody Konkursu Informatycznego Bóbr organizowanego przez nasz Oddział, wspólnie w Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Do tegorocznej edycji przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły. Najwięcej uczniów wzięło udział z województwa mazowieckiego, następnie ze śląskiego i małopolskiego. Najpopularniejszą kategorią konkursu był tradycyjnie benjamin, choć w tym roku rekord popularności – względem poprzednich edycji – pobił junior oraz senior!

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie http://www.bobr.edu.pl.


Jubileuszowa edycja konferencji "Informatyka w Edukacji"

Gorąco zapraszamy Państwa na XV konferencję "Informatyka w Edukacji", IwE2018, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 roku w Toruniu. Jest to konferencja jubileuszowa, powiązana z 70-cio leciem informatyki w Polsce i będzie pełna niespodzianek))).
Tematem przewodnim IwE2018 jest: Myśl komputacyjnie!
W tym roku konferencja otwiera się na wszystkich nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach. Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin. Konferencja jest również okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w szerokim zakresie.

Szczegółowe informacje o konferencji, możliwość rejestracji, przesyłanie propozycji wystąpień i warsztatów oraz informacje dla Sponsorów są dostępne na stronie: http://iwe.mat.umk.pl.


Uroczyste zakończenie krajowej edycji Konkursu Informatyczego Bóbr 2017/18

16 marca 2018 roku w Auli wydziału Matematyki i Informtyki UMK o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Konkursu Informatycznego Bóbr. Nasz Oddział jest współorganizatorem tego konkursu wspólnie z WMiI UMK oraz firmą Learnetic S.A. Czynny udział w pracach organizacyjnych i merytorycznych mają kol. Sylwia Jędrzejewska oraz kol. Anna Beata Kwiatkowska.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie oraz do przyłączenia sie do prac organizacyjnych wszystkich członków Oddziału.

 


Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 marca 2018 roku

W dniu 10 marca 2018 roku na WMiI w sali c106 o godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy wszytskich członków Oddziału do zgłaszania tematów, nowych inicjatyw, wniosków i uwag za pośrednictwem listy dyskusyjnej pti-okp@man.torun.pl.


Próbna matura 2018

9 stycznia 2018 roku po raz ósmy została zorganizowana przez nasz Oddział, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN, próbna matura z informatyki dla maturzystów z całego kraju. W maturze wzięło udział ponad 2 tys. uczniów. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.

W organizację tego wydrzenia byli bardzo zaangażowani: kol. Krzysztof Skowronek, kol. Piotr Kornacki, kol. Andrzej Polewczyński, kol. Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, kol. Danuta Korman, kol. Anna Beata Kwiatkowska, kol. Mirosława Firszt, kol. Michał Szymczak, kol. Damian Kurpiewski  - bardzo dziekujemy. Seredcznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłaczyć się do tej cennej inicjatywy w przyszłym roku.


Zaproszenie na spotkanie wigilijne 21 grudnia 2017 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w czwartek, 21 grudnia 2017 roku, o godzinie 17.00 na WMiI UMK (Barek), ul. Chopina 12/18. Mamy nadzieję, że to przedświąteczne spotkanie pozwoli nam na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych.

Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 25 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane będą również śpiewniki z kolędami i inne pomysły))). Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia do 19 grudnia 2017.

Podczas spotkania będziemy mieli okazję wysłuchać prezentacji naszej Koleżanki Wiesi Osińskiej na temat:  Między nauką a sztuką.

I kilka słów o prezentacji: Wizualizacje które zachwycają, a przede wszystkim stanowią interfejs do eksploracji i analizy danych. Jedne rodzaje są znane bardziej, inne mniej. Dlaczego jedne wizualizacje są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne niż inne? Naszą uwagę przyciągają zwłaszcza fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone i abstrakcyjne formy graficzne. Tak czasami wyglądają wizualizacje sieciowe, które od ponad dekady są wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów w różnych obszarach życia.

W imieniu całego Zarządu Oddziału, Anna Beata Kwiatkowska


XII edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr

W dniach 13-16 listopada 2017 roku odbędą się już po raz dwunasty w Polsce zawody Konkursu Informatycznego Bóbr organizowanego przez nasz Oddział, wspólnie w Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz firmą Learnetic z Gdańska. Zapraszamy do uczestniczenia w konkursie uczniów, nauczycieli i szkoły.

Informacje o rejestracji i terminach konkursu dla uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych znajdują się na stronie http://www.bobr.edu.pl.


Po XIV Konferencji "Informatyka w Edukacji"

W dniach 27-29 czerwca 2017 roku odbyła się współorganizowana przez nasz Oddział XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2017. Uczestniczyło w niej około 300 nauczycieli szkolnych, akademickich i przedstawicieli instytucji związanych z edukacją informatyczną. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz fotorelacją z konferencji. Do sukcesu konferencji przyczyniła się wytężona praca wielu członków naszego Oddziału - gratulacje i podziękowania!

Szczegóły znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.


Po Walnym Zgromadzeniu

13 maja 2017 roku na WMiI odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Oddziału. Wybraliśmy nowy Zarząd i delegatów na Zjazd PTI.

Zarząd
Prezes - Anna Beata Kwiatkowska, Wiceprezes ds. Działalności Gospodarczej - Ewa Ankiewicz-Jasińska, Wiceprezes ds. Nauki - Piotr Bała, Wiceprezes ds. Edukacji - Jerzy Kowalik, Wiceprezes ds. Członkowskich - Sławomir Kryś, Skarbnik - Piotr Woronowicz, Sekretarz - Teresa Piotrowska-Cichocka, członkowie: Piotr Kornacki, Wiesława Osińska, Andrzej Polewczyński, Krzysztof Skowronek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Romuald Słupski, Wiceprzewodnicząca - Teresa Kordas, Członek Komisji Jacek Kobus

Sąd Koleżeński
Przewodniczący -  Michał Szymczak, Wiceprzewodnicząca Danuta Zaremba, Członek Sądu - Anna Zacharek
Delegaci na Zjazd PTI
Ewa Ankiewicz-Jasińska, Piotr Bała, Janusz Dorożyński, Anna Beata Kwiatkowska, Jerzy Ludwichowski, Wiesława Osińska,

Dziękujemy Członkom obecnym na Zgromadzeniu, gratulujemy wybranym Władzom i życzymy wszystkim wielu dobrych doświadczeń oraz satysfakcji z pracy na rzecz Towarzystwa w kolejnej kandencji.


Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego - deklaraja uczestnictwa

jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie  Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Uprzejmie prosimy wszystkich członków Oddziału o zadeklarowanie chęci lub braku możliwości uczestnictwa w Zgromadzenia za pośrednictwem formularza. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w Zgromadzeniu i  kandydowania do władz oraz na delegatów na Zjazd. Czas spotkania umilą nam niespodzianki i smaczny poczęstunek))).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15.


Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które jest zwoływane w celu wyboru nowych władz Oddziału oraz delegatów na XII Zjazd Delegatów PTI.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.15.


Wielkanoc 2017

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom oraz sympatykom Oddziału Kujawsko-Pomorskiego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt pełnych nadziei, refleksji, odpoczynku, radości, serdecznych spotkań i wiosennego nastroju.


XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE 2017, 27-29 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich do rejestracji oraz zgłaszania referatów, warsztatów i publikacji na XIV Konferencję Informatyka w Edukacji", IwE2017.
Tematem głównym konferencji jest w tym roku:

Powszechne kształcenie informatyczne - na start!

Szczegóły znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.


Uroczyste zakończenie Konkursu Informatycznego "Bóbr"

10 marca 2017 roku w Auli WMiI UMK odbyło sie uroczyste zakończenie XI edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr http://www.bobr.edu.pl. Konkurs ma na celu popularyzaję myślenia algorytmicznego i programowania wród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnychi i jest prowadzony juz przez 55 krajów świata http://www.bebras.org. Oddział Kujawsko-Pomorski jest organizacją wspierającą tę inicjatywę. Liczba uczniów biorących udział w Konkursie wzrasta z roku na rok. W edycji 2016/17 wzięło udzia:

XI Bóbr 2016/17    

Skrzat   

2678

Benjamin   

6018

Junior   

3538

Senior   

3628

Razem   

15 862

Konkurs jest rozwijany w Polsce z inicjatywy prof. Macieja M. Sysły. Współodpowiedzialna za przebieg Konkursu w Polsce jest kol. Anna Beata Kwiatkowska. W Komitecie organizacyjnym Konkursu aktywnie uczestniczy również kol. Sylwia Jędrzejewska.


Próbna matura z informatyki
Już po raz siódmy nasz Oddział wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki WMiI UMK organizował próbną maturę z informatyki. Zapraszono do uczestniczenia w niej wszystkie zainteresowane szkoły, nauczycieli i uczniów. W tym roku matura odbyłą się 13 stycznia. W serwisie maturalnym http://edu.rsei.umk.pl/edu_info zarejestrowało się 227 nauczycieli, zadeklarowano uczestnictwo w maturze ponad 3600 uczniów.

Aktywny udział w przygotowaniu matury brali nasze Koleżanki i Koledzy: Damian Kurpiewski, Krzysztof Skowronek, Sylwia Jędrzejewska, Piotr Kornacki, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Anna Beata Kwiatkowska, Mirosława Firszt, Andrzej Polewczyński,  Michał Szymczak


Zaproszenie na spotkanie wigilijne 20 grudnia 2016 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na spotkanie wigilijne, które odbędzie się we wtorek, 20 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.30 na WMiI UMK (odnowiony Barek), ul. Chopina 12/18. Mamy nadzieję, że to prrzedświąteczne spotkanie pozwoli nam na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych.

Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 25 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane będą również śpiewniki z kolędami i inne pomysły))). Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia.

W imieniu całego Zarządu Oddziału,
Anna Beata Kwiatkowska


Seminarium/konsultacje "Informatyka w nowej szkole"

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium/konsultacje dotyczące planowanych zmian w edukacji informatycznej. Seminarium jest organizowane przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki WMiI UMK, CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i doskonalenia Nauczycieli w Toruniu i  Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18

W programie spotkanie:

 • przyczyny zmian w edukacji informatycznej,
 • nowa siatka godzin,
 • metodyczne aspekty zmian,
 • podstawa  programowa z informatyki a zmiany strukturalne szkoły,
 • rola informatyki w nauczaniu innych przedmiotów,
 • informatyka na pierwszym etapie kształcenia,
 • przygotowanie nauczycieli do zmian w edukacji informatyvcznej,
 • dyskusja i pytania.

Spotkanie będą prowadzić:

Grażyna Szabłowicz Zawadzka (CKU TODMiDN, PTI, ZSMEiE), Elzbieta Figielska-Pezda, Beata Karwowska (ZS5 Toruń), Anna Beata Kwiatkowska (WMiI UMK, GiLA, RiE)

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa do 6 grudnia 2016 roku pod adresem m.informatyka@metodycy.torun.pl


Spotkanie członków OKP PTI i Sekcji ds. Edukcaji Informatycznej w Bydgoszczy

19 listopada 2016 roku, na zaproszenie naszej kol. Ewy Ankiewicz-Jasińskiej, mieliśmy przyjemność gościć w murach Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy.  Było to spotkanie członków OKP i Sekcji ds. Edukcji Informatycznej. Zrealizowaliśmy program spotkania z nadmiarem: była prezentacje o szkole, zwiedzanie pracowni i sal lekcyjnych, podziwianie zegara i panoramy Bydgoszczy z wieży szkolnej, dyskusje o edukacji informatycznej, o szkolnictwie zawodowym, pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera gościnności i... SAMOLOTY!

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z tego wydarzenia.


Pożegnanie naszego Kolegi, dra Bronisława Żurawskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, dra Bronisława Żurawskiego. Córce Katarzynie, która należy również do naszego Oddziału, oraz całej Rodzinie, składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Odeszła wybitna postać, zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego - Kolega Bronisław Żurawski był członkiem-założycielem PTI.

O Koledze Bronisławie Żurawskim:

Wiadomości UMK,
Portal historyczny PTI
Członkowie-założyciele PTI.


XIII Konferencja Informatyka w Edukacji

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w zmienionej, rozszerzonej formule organizacyjnej. Konferencja będzie trwała trzy pełne dni od 28 do 30 czerwca 2016 roku i złożą się na nią wykłady, referaty uczestników i warsztaty. Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK wspólnie z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego i kierowana głównie do do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykładowców akademickich, dyrektorów szkół i metodyków, decydentów, instytucji i firm związanych z edukacją.

Temat przewodni Konferencji: Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów. http://edu.rsei.umk.pl/iwe2016


Wielka Gala ŚDSI, połączona z Galą Jubileuszu 35 lecia PTI

2 czerwca 2016 r. odbędzie się  Wielka Gala ŚDSI, połączona z Galą Jubileuszu 35 lecia PTI. Uroczystości te są objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy i odbędą się w oranżerii Endorfina Pałacyku Zamoyskich w Warszawie przy ul. Foksal 2 o godz 18:30. Gośćmi uroczystości będą przede wszystkim członkowie PTI. http://www.sdsi.pti.org.pl


XII Konferencja Informatyka w Edukacji

Nauczyciel - przewodnik i twórca to motyw przewodni dwunastej już Konferencji "Informatyka w Edukacji" (IwE2015), która odbędzie się w tym roku w dniach 30 czerwca i 1 lipca w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

XII edycja Konferencji jest wyjątkowa - szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://edu.rsei.umk.pl/iwe2015. Zapraszamy do rejestracji, zgłaszania autorskich warsztatów i przygotowania publikacji. Zachęcamy również do pełnego uczestnictwa w 'odwróconej konferencji'.


 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada co roku na 17 maja. Wokół tej daty w Polsce od marca do czerwca odbywają się istotne spotkania informatyczne: debaty, konferencje popularyzacyjno-edukacyjne, konkursy i spotkania towarzyskie. Hasło tegorocznych obchodów, Telecommunications and ICTs: drivers of innovation, realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, takich jak nowe interfejsy użytkownika czy inteligentne miasta.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.


 

OKP PTI na Festiwalu Nauki i Sztuki

W dniach 17-21 kwietnia 2015 odbył sięToruński Festiwalu Nauki i Sztuki. W programie Festiwalu znalazły się dwie imprezy, w których mieliśmy znaczący udział i które cieszyły sie ogromnym powodzeniem:

 1. Sekretne życie pikseli – wystawa interaktywna współorganizowana przez nasz Oddział.
 2. Razem z Zombie, Angry Bird i Flappy Bird, Elsą z Krainy Lodu i Wiewiórem z Epoki Lodowcowej bijemy rekord kodowania warsztaty współorganizowane przez członków naszego Oddziału.

W wystawie wzięły udział trzy zespoły zgłoszone przez naszych członków:

 • kol. Ewę Ankiewicz Jasińską - uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. z Bydgoszczy zaprezentowali roboty samodzielnie układające kostkę Rubika.
 • kol. Sławomira Krysia - uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi zaprezentowali piszącego robota.
 • kol. Macieja Kozińskiego - uczniowie Zespołu Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" w Toruniu zaprezentowali własnego autorstwa grę z kategorii 'interactive fiction' wg scenariusza 'Postępowanie w wypadku pożaru'.

W godzinie kodowania wzięło udział około 200 osób. Wszystkie, które wykonały postawione im zadania, otrzymały specjalne certyfikaty z pieczęcią festiwalu. Wystawa Sekretne życie pikseli pokazywała oprócz projektów uczniowskich, projekty przygotowane przez pracowników, doktorantów i studentów naszego wydziału.

Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w przygotowanie imprez festiwalowych serdecznie dziękujemy.

Na oficjalnej stronie festiwalu dostępne są zdjęcia z obu imprez informatycznych.


 

Nadzwyczajny Zjazd PTI

21 marca 2015 roku obradował w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd PTI. Zjazd został zwołany w  celu uchwalenia zmian w Statucie PTI oraz jego nowej Strategii.  W Zjeździe uczestniczyli Delegaci naszego Oddziału, niektórzy zdalnie. Zapraszamy do zapoznania się z nową Strategią Towarzystwa na lata 2015 - 2020 oraz ze Statutem https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/.

 


 

Spotkanie wigilijne

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTI oraz wszystkich sympatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w czwartek, 18 grudnia 2014 roku, o godzinie 17.15 na WMiI UMK, ul. Chopina 12/18. Mamy nadzieję, że to przedświąteczne spotkanie pozwoli nam na wspólną chwilę rozmowy, podzielenie się radościami oraz troskami, stanie się okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych.

Tradycyjnie prosimy o przyniesienie ze sobą świątecznego upominku w kwocie max 25 zł, który wzbogaci naszego Świętego Mikołaja, mile widziane będą również śpiewniki z kolędami i inne pomysły. Z powodów organizacyjnych będziemy wdzięczni za wstępne potwierdzenie chęci przybycia na spotkanie via e-mail do poniedziałku 15 grudnia 2014.Main menu 2

Page | by Dr. Radut